2016-2017 Güz Ders Kayıt İşlemleri hk.Tüm Duyurular
08
EYL

 

 

 

 

 

 

Değerli öğreniler,

ders kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/3/Ders-Kay%C4%B1tlar%C4%B1---G%C3%9CZ/47

internet adresindeki 

1-YTU Lısans Ogrencılerı Icın Ders Kayıt Islemlerı  (2016-2017 GUZ Y.Y.)(06.09.2016 güncelleme)

dosyasından edinebilirsiniz.

 

YTÜ LİSANS PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT İŞLEMLERİ

(2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI)

 

Kayıt yenileme işlemi iki aşamalıdır.  İlk aşamada o yarıyılın katkı payı ödenir (katkı payı ödemesi gerekenler için) ikinci aşamada derse yazılma işlemi yapılır,  Ders kayıt takvimi, ders kayıtlarının yapılması ve uyulması gereken kurallarla ilgili önemli bilgiler kısaca aşağıda verilmektedir.

 

ÖNEMLİ NOT:

-          Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca; tüm öğrenciler ilk kez yazıldıkları dersler ile devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanacak teorik derslerin en az             % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır.

 

-          Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 27 kredilik ders alabilirler. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 33 krediye kadar ders alabilirler.

 

-          2547 Sayılı Kanun’un  46. maddesinin (g) bendinde katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından  yararlanamayacağından, bu durumdaki öğrencilerin Sağlık Hizmetinin üniversitesi tarafından karşılanmayacağına, askerlikle ilgili işlemlerde Askerlik Şubesine durumun bildirilmesine ve bu dönemler için Öğrenci Belgesi verilmemesi hususlarına yer verilmiştir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.07.2011 tarih ve 029023 sayılı yazısı)

 

-          AGNO’su iki yarıyıl üst üste 2.0’nin altında olan (5.yarıyıldan itibaren) Lisans öğrencileri, bulundukları yarıyıl ve üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu öğrenciler, alt yarıyıllarda alıp başarısız kaldıkları dersler ile alt yarıyıllardan daha önce almadıkları dersleri alabilirler.

 

USİS Otomasyon Sisteminde Kayıtlı Olan Öğrenciler;

Ders kaydınızı üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sistemi web sayfasından (http://www.yildiz.edu.tr/orbis)  USİS Sistemi linki tıklandıktan sonra gelen arayüz üzerinden size verilen kullanıcı adı ve şifre ile  (güvenlik kodunu girdikten sonra) yapmanız gerekmektedir.

1996 Yılı ve Öncesi Girişli Öğrencilerin Ders Seçimleri;

·         Bu öğrenciler ders kayıtlarını,    05-21 Eylül 2016  tarihleri arasında ders kayıt dilekçesi ile ilgili Bölüm Başkanlığından onay alarak yapacaklardır. Onaylı  ders kayıt dilekçesi ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bağlı Harç Bürosuna (Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası A-1009 no’lu oda) başvurarak, ödeyecekleri Öğrenim Ücreti-Katkı Payı miktarını öğrenerek ilgili bankaya yatıracak ve Katkı payının yatırıldığını gösterir banka dekontu ve ders kayıt dilekçesi ile birlikte tekrar Harç Bürosuna gelerek   “Harç Borcu Yoktur” kaşesi basılmış ve imzalanmış ders kayıt dilekçesini en geç 21 Eylül 2016 tarihi mesai bitimine kadar Bölüm Sekreterliklerine teslim etmelidirler.

 

  • Kendi bölümünüze ilişkin derslerin haftalık ders programlarına bölümlerinizden ya da bölümlerinizin web sayfalarından edinebilirsiniz.

 

  • Öğretim planınızda olup ilgili yarıyılda açıldığı halde almadığınız bir ders nedeniyle,  Kurumiçi yatay geçiş, çift anadal başvurusu ya da ikinci öğretim ücreti yerine birinci öğretim katkı payı ödemeye hak kazananların tespiti için yapılan   sıralamasında mağdur olmamanız için, bölümünüz öğretim planını da bölümünüzden (ya da internet üzerinde web sayfası olan bölümler için, web sayfasından) almalısınız.

 

  • Servis derslerinin haftalık programları  (Matematik, Lineer Cebir, Diferansiyel Denk., Fizik, Kimya, İngilizce,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Enformatik dersleri,  ve Sosyal Seçimlik dersler) dersi veren Bölüm Başkanlığının web sayfasından ya da Bölüm panolarından   görülebilir.

 

1.    DERS KAYIT TAKVİMİ        

 

Katkı Payı -  Öğrenim Ücreti Ödeme              : 05-09 Eylül 2016 (09 Eylül 2016 saat:17:00’ye kadar)

 

Ders Kaydı                                                        : 05-09 Eylül 2016

 

Güz yarıyılı Derslerinin Başlangıcı      : 19 Eylül 2016

 

Kapanan derslerin Tespiti ve ilan edilmesi    : 19 Eylül 2016 (saat 12:00’ye kadar)

 

Kapatılan Dersin Yerine Yeni Ders Seçimi    : 20-21 Eylül 2016 

 

 

2.  KATKI PAYI -ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ (05-09 Eylül 2016)

 

Öğrenim Ücreti - Katkı payı ödemesi yapacaklar için takvim, ödeme yapılacak banka;

-          Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Hakkında bilgilere http://www.ogi.yildiz.edu.tr  adresinde DUYURULAR başlığı altından ulaşılabilir.

 

-          Ödemeniz Gereken Katkı Payı - Öğrenim Ücretinizi Herhangi bir T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden T.C. Kimlik Numaranız İle Ödeyebilirsiniz.

 

-          Yabancı Uyruklu olup, USİS ve GSİS Otomasyon sisteminde Y.U. numaraları yer alan öğrenciler Y.U. numaraları ile Y.U. numaraları bulunmayan öğrenciler ise 987 ile başlayan YÖKSİS numaraları ile ödeme yapabilirler. YÖKSİS Numaraları Davutpaşa Kampüsü Kışla Binasında yer alan Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğüne, 0212 383 5547 no’lu telefon ile veya şahsi olarak ulaşılarak öğrenilebilir.

-          Katkı payı ödemesi gerekenlerin sistemde ders kaydı yapılabilmeleri için  Katkı Payı-Öğrenim Ücretini en geç 09 Eylül 2016 tarihinde (saat 17:00’ ye kadar) ilgili bankaya yatırmaları gereklidir. Aksi durumda sistem ders kaydına  izin vermemektedir.

 

Bulundukları Sınıfta ilk a Giren Öğrencilerin Katkı Payı Ödemesine İlişkin Açıklamalar;

1)      Hazırlık sınıfı hariç, her bir yarıyıl için, bulundukları programın öğretim planında yer alan tüm derslerden başarılı olan ve yarıyıl sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren II. öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

 

2)      uygulamasında; program süresini doldurmamış öğrenciler (en geç 7. yarıyıl sonu itibariyle) dikkate alınır.

 

3)      hesabında yalnızca güz ve bahar yarıyıllarında alınan dersler hesaba katılır. Öğrenimleri süresince, bir dersi Yaz Okulunda alan ve başarılı olan öğrenciler sıralamasında değerlendirmeye alınmaz.

 

4)      sıralaması;  sorumlu olunan öğretim planına göre öğrencinin bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken derslerden sağlamış olduğu ANO üzerinden yapılır, üst yarıyıllardan alınan dersler ANO hesabına katılmaz.

 

3.    DERS KAYITLARI (05-09 Eylül 2016)

 

ü  Kayıtlar 05-09 Eylül 2016  tarihleri arasında sistem üzerinde randevulu olarak yapılacaktır. Bu tarihler arasında almak istediğiniz derslere mutlaka  kaydolmalısınız. Ders kayıtları, tüm randevu günlerinde saat 07:00 itibariyle başlayacaktır.

 

Randevu Günü ve saati                 Sınıf/Yarıyıl                                                            

 

05 Eylül 2016                               4.sınıf (7. yarıyıl ve sonraki yarıyıllarda kayıtlı öğrenciler)

 

 

06 Eylül 2016                                   3. ve 4. sınıf (5. yarıyıl ve sonraki yarıyıllarda kayıtlı                                                          

                                                         öğrenciler)

 

 

             07 Eylül 2016                                  Tüm öğrenciler (1.sınıf öğrencileri bu tarihte ders kayıt işlemi

                                                                      yapamayacaklardır)

 

 

08 -09 Eylül 2016                      Tüm öğrencileri için Bağımsız ders kaydı  (1.sınıf öğrencileri bu 

                                                        tarihlerde ders kaydı yapabileceklerdir)

 

 

ü  “YTÜ Ders Kayıt ve Seçim İşlemi Esasları” uyarınca; 08-09 Eylül 2016 tarihlerinde (bağımsız ders kaydı) I. öğretim öğrencileri yalnızca I. öğretim için açılan gruplardan, II. öğretim öğrencileri ise yalnızca II. öğretim için açılan tüm gruplardan ders seçimi yapabileceklerdir.

 

4. DERS KAYITLARINDA UYULMASI GEREKENLER

 

ü  Ders kayıtlarını yapacak özellikle birinci sınıf öğrencilerimizin öncelikli olarak bölümlerinin ders planındaki ilk yarıyıldaki derslerin tamamına yazılmaları, isterlerse üst yarıyıllardan da derse yazılmaları önerilmektedir.

 

ü  Ders kayıtlarını yapacak diğer öğrencilerimizin ise öncelikli olarak varsa bulundukları yarıyıldan alt yarıyıllardaki derslere, sonra bulundukları yarıyıllardaki derslere ve daha sonra isterlerse kredi sınırı aşılmamak üzere üst yarıyıllardaki derslere yazılmaları önerilmektedir.

 

4.1 Maksimum Kredi Sınırı

Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 27 kredilik ders alabilirler. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 33 krediye kadar ders alabilirler. Üniversitemize yeni başlayan Birinci sınıf öğrencileri en fazla 27 kredilik ders alabilirler.

 

4.2 Kayıt Yenileme

Kayıt yenileme işlemi iki aşamalıdır. İlk aşamada o yarıyılın katkı payı ödenir (katkı payı ödemesi gerekenler için)  ikinci aşamada derse yazılma işlemi yapılır.              

                                    

4.3 Ders Tekrarı (Ders Saydırma)

Başarısız olunan bir dersin, tekrar alınması durumudur.  Tekrarlanmak istenen ders aynı kodlu ise, öğrenci otomasyon sistemi, otomatik olarak saydırma işlemi yapar. Ancak, daha önce alınan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik dersin alınması durumunda, sistem saydırma işlemini otomatik olarak yapmadığından öğrencinin kendisinin, ders kaydı sırasında sistem üzerinden saydırma işlemini yapması gerekir. Tekrar alınan dersin daha önceki başarı notu, dersin tekrarlandığı yarıyılın AGNO hesabına katılmaz, tekrarlanan dersin son başarı notu geçerlidir.

 

4.4 Uzaktan Eğitim ile Alınabilecek Dersler

 

Uzaktan eğitim yolu ile alabileceğiniz derslere ilişkin tüm bilgilere UZEM web sayfasından (http://www.uzem.yildiz.edu.tr ) ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

4.5 Not Ortalamaları (AGNO, YANO, ANO) Hesabı

 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), G notu hariç, her dersten alınan notun o dersin yerel kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin yerel kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Elde edilen bu değer, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir.

 

AGNO, öğrencinin öğretim planındaki almış olduğu tüm dersler dikkate alınarak her yarıyıl sonunda hesaplanır.


YANO, öğrencinin öğretim planındaki aldığı derslere göre yarıyıl bazında hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.


ANO, öğrencinin öğretim planındaki sorumlu olduğu derslere göre hesaplanan not ortalamasıdır. İlk yüzde ona giren öğrenci sıralamasında ANO kullanılır. ANO hesabına yaz okulunda alınan dersler etki etmez.

 

4.6 Seçilen Derslerin Sistemde Görüntülenmesi

 

Öğrenciler, seçtikleri dersleri, kendilerine açık olan “Öğrenci Ders Bilgisi Görüntüleme”  programından görebilirler. 

 

4.7 Bu Kılavuzda Açıklanmayan Bir Sorunla Karşılaşılması Durumunda Yapılacaklar

 

Bu kılavuzda açıklanmayan bir sorunla karşılaştığınızda sorunun çözümü için öncelikle http://www.ogi.yildiz.edu.tr web adresinde yer alan yönetmelikleri varsa bölümlerce yayınlanan kılavuzları inceleyiniz; cevap bulamazsanız kayıtlı olduğunuz bölümünüze başvurunuz.

 

5. DERS KAYIT İŞLEMLERİ ADIMLARI

1.Adım:

  • Kayıtlı olduğunuz bölümünüze ilişkin haftalık ders programlarını bölümünüzün web sayfalarından temin ediniz. Almak istediğiniz derslere göre bir program yapınız. Bu programda dersin kodu ve grup numarasını belirleyiniz.
  • Servis derslerinin (Matematik, Lineer Cebir, Diferansiyel Denk., Fizik, Kimya, İngilizce,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Enformatik dersleri  ve Sosyal Seçimlik dersler) haftalık ders programları dersi veren Bölüm Başkanlığının web sayfasından ya da kayıtlı olduğunuz Bölüm web sayfalarından görülebilir.

 

2. Adım:

Kayıt sırasında size kapalı zarfta verilen kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak Öğrenci Bilgi Sistemine (www.yildiz.edu.tr/orbis) bağlanınız.

Not: Şifre kaybı veya unutulması durumunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı web sayfasının (www.bim.yildiz.edu.tr) sol panelindeki Formlar dan “Öğrenci şifre talep formu” doldurunuz ve öğrenci kimlik fotokopisini de ekleyerek şahsen Yıldız Kampüsü, B-Blok, 5. Katta bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na veya bilgiislem@yildiz.edu.tr e–posta adresi üzerinden ulaştırabilirsiniz.

3. adım:

Ders İşlemleri/Ders Kayıt İşlemleri/Ders Ekle/Sil menüsünü açınız (Şekil 1). Bu menü açıldığında ekranda Şekil 2 görülecektir.

 

 

 

Şekil 1.

 

 

Şekil 2.

 

 

3. Şekil 2'de görülen ekrandan isterseniz Ders Tipini değiştirerek ekrana gelecek ders tiplerini değiştirebilirsiniz (Şekil 3 ve Şekil 4). Diğer bir deyişle ders tiplerinde filtreleme yapılabilmektedir. Unutulmamalıdır ki bu ders tipleri öğrencilerimizin ders planına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

 

 

 

Şekil 3.

 

 

Şekil 4.

 

4. Ders kayıt işlemi yaparken seçmek istediğiniz dersin verildiği Kampüs adını, sınıf adını, gününü ve saatini görmek için ders adlarının en sağındaki Takvim tıklanmalıdır (Şekil 5 ve Şekil 6).

 

 

Şekil 5.

 

 

 

Şekil 6.

 

5.Seçilmek istenen ders seçimi yapılıp Güvenlik Kodu da yazıldıktan sonra Ekle tıklanarak derse kayıt yapılmalıdır (Şekil 7).

 

 

Şekil 7.

 

 

6. Herhangi bir dersin veya derslerin seçiminden vazgeçilmek istenirse alınan dersler kısmında bu ders/dersler seçilip Sil tıklanarak ilgili dersin/derslerin kayıtları iptal edilmiş olmaktadır (Şekil 8).

 

 

Şekil 8.

 

7. Derslerin seçimini sonlandırmak için herhangi bir kayıt butonu bulunmamaktadır. Alınan Dersler tablosunun doğru olduğundan emin olunduktan sonra sistemden Logout tıklanarak çıkılması yeterli olmaktadır.

 

 

 

6.    KAPATILAN DERSİN YERİNE YENİ DERS SEÇİMİ  (20-21 Eylül 2016)

 

ü  Derse yazılımlar 09 Eylül 2016 tarihinde sona ermektedir. Yeterli sayıda öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan dersler 19 Eylül 2016 (saat 12:00’ye kadar) tarihinde Bölüm Başkanlıklarınca tespit edilerek Bölüm web sayfalarında ilan edilecektir. 

 

ü  Kapatılan ders /derslerin yerine, (maksimum kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla) yeni ders seçmek isteyen öğrenciler  20-21 Eylül 2016 tarihlerinde Ek-1 de yer alan  “DİLEKÇE İLE” ilgili Bölüm Başkanlıklarına başvuracaklardır. Bu tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerimiz ders seçim işlemi yapamayacaktır.

 

ü  Bu başvuru üzerine, kredi sınırı aşılmamak kaydıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile o ders/dersler ilgili öğrencinin üzerine aktarılacaktır.

 

ü  Yeterli öğrenci yazılarak açılmış derslere yazılan öğrenciler bu tarihlerde ders seçim işlemi yapamayacaktır.

 

ü  Tercih edeceğiniz dersler  konusunda danışmanlarınızdan görüş almanız uygun olacaktır.