Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine (Önemli!)Tüm Duyurular
06
ŞUB

 

 

 

 

 

 

Değerli Öğrenciler,
 
03.11.2016 Günlü, 2016/04-07 Sayılı Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Kararına göre;  
  
2016-2017 Güz yarıyılında ve sonrasında kayıt yaptırmış tüm lisansüstü (tezli-tezsiz-doktora) öğrencileri, tamamlamaları gereken derslere ek olarak, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersini almak zorundadırlar. 
 
2016-2017 Güz yarıyılı öncesinde kayıt yaptırmış öğrenciler, 2016-2017 Güz döneminden başlamak üzere yüksek lisans öğrenimi için üç dönemlik süre sonuna kadar eğer tezlerini teslim edecekler ise bu dersleri alma zorunlulukları bulunmamaktadır.
 
Tezli Yüksek Lisans öğrencileri içinde ilk dönemin sonunda halen danışmanlık tercih formunu doldurmayıp bölüme teslim etmeyen, haliyle danışman ataması yapılmayan öğrenciler ise derslerini seçebilmeleri için ivedilik ile danışman atama işlemlerini bölüme gelerek tamamlamaları gerekmektedir.
 
Ayrıca tüm öğrencilerimize öğrencilikleri ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilecekleri aşağıdaki linki okumalarını tavsiye ederiz.
 
http://www.sbe.yildiz.edu.tr/images/files/lisans%C3%BCst%C3%BC%20y%C3%B6netmelik.pdf