Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

Üniversiteye ilk(yeni) kayıt işlemleri ne zaman başlar?

Üniversitemizde (YKS ve DGS için) ilk kayıt işlemleri, ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirtilen tarihlerde yapılmaya başlanmaktadır. ÖSYM’ce belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyenler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Üniversitenize yeni kayıt için gereken bilgileri/kılavuzları nereden öğrenebilirim?

Kayıt kılavuzları (www.ogi.yildiz.edu.tr) adresinde yayınlanmaktadır.

E-devlet kaydı(elektronik kayıt) zorunlu mu?

Elektronik kayıt öğrenciler için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kayıt yaptıracak adayların (https://www.turkiye.gov.tr/) adresinde ''e-hizmetler '' de yer alan 'Yuksekogretim Kurulu Baskanligi' baslığı altında ilgili tarihlerde açılacak 'Universite E-Kayit' secenegini tıklayarak kayıt isleminin süresi icinde yapılmasi gerekir.

Hangi durumlarda e-devlet kaydı yaptırılamaz?

  • T.C. Kimlik Numarasına sahip olmama,
  • Yurt dışında bulunduğundan e-devlet şifresi alamama,
  • Halen bir başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olma,
  • Lise mezuniyeti e-okul üzerinden teyit edilememe,
  • ÖSYS Kılavuzunda yerleştirildiği programın bakınız maddelerinde sağlık raporu istenilmesi.

E-devlet’ten kayıt yaptıramazsam hangi yolu izlemeliyim?

ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan (www.ogi.yildiz.edu.tr) ve kılavuzlarda belirtilen tarihlerde şahsen gelerek kayıt işlemini gerçekleştirebilirler.

E-devletten kayıt yaptırınca evrak getirmeli miyim?

E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin aynı zamanda kayıt kılavuzunda belirtilen tarihler içerisinde “Kayıt İçin Gerekli Belgeler” i hazırlayarak elektronik olarak (www.e-ogrenci.yildiz.edu.tr) yüklemeleri gerekmektedir.

Üniversitenizi kazandım ancak Liseden henüz mezun olamadım. Yine de kayıt yaptırabilirmiyim?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da kılavuzda belirtilentarihlerde geçici kayıtları yapılır. Bu durumda olup kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen tarihe kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılır. Belirtilen tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinir.

Kayıt için gerekli evraklarım da eksiklikler var. Eksik olan bir belge olursa yine de kayıt yaptırabilirmiyim?

Eksik belge ile kayıt yapılamaz.

Askerlik, tutukluluk, hastalık vs. nedeniyle mazeretli olanların ilk kayıtları nasıl yapılır?

ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirtilen tarihlerde mazeretlerini kanıtlayan belge ve bir dilekçe ile (Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim görecekler Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, Lisans öğrenimine başlayacaklar kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığına) başvurmaları durumunda kayıtları yapılarak, kayıt dondurma işlemi yapılır.

Aday ilk kayıt işlemlerini kendisi mi gerçekleştirmeli? (Yakını, anne, baba vs.)

Öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda

  • 18 yasindan kucuk olan adaylarin kayitlari 1. Dereceden yakinlari tarafindan yapilabilir.
  • 18 yasindan buyuk olan adaylarin kayitlari noter onayli vekaletname ile kanuni temsilcileri tarafindan yapilabilir.

Kayıtlı öğrenciyim sistemdeki özlük bilgilerimde (Ad, Soyad, Doğum tarihi, Doğum Yeri vb.) hata var / değişiklik oldu. Nasıl düzelttirebilirim?

  • Lisans öğrencilerinin değişikliğe ilişkin belgesiyle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kışla Binası A1018 Nolu Büroya,
  • Lisansüstü öğrencilerinin değişikliğe ilişkin belgesiyle birlikte kayıtlı olduğu Enstitü'ye başvuru yapması gerekmektedir.
  • e-Devlet'de gerekli kontrol sağlandıktan sonra Öğrenci Bilgi Sisteminde değişiklik yapılmaktadır.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?

Konuya ilişkin tüm bilgilere Erasmus+ Program Birimi web sayfasından (http://www.eu.yildiz.edu.tr ) ulaşabilirsiniz.

Mevlana Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?

Konuya ilişkin tüm bilgilere Mevlana Değişim Programı Birimi web sayfasından (http://www.mevlana.yildiz.edu.tr) sayfasından ulaşabilirsiniz.

Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?

Konuya ilişkin tüm bilgilere Farabi Öğrenci Değişim Programı Birimi web sayfasından (http://www.farabi.yildiz.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

Kurumlararası Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş, Kurumiçi Yatay Geçiş ve Çift Anadal Başvuru, kayıt ve kontenjanları nasıl öğrenebilirim?

Her yıl kılavuzlar güncellenerek web sayfamızda yayınlanmaktadır. Başvuru koşulları-Kontenjanlar ve Kayıt Kılavuzları için tıklayınız

Ara dönemde geçiş başvurusu (Kurumlararası Yatay Geçiş-Çift Anadal-İç transfer-Merkezi Puanla Yatay Geçiş yapabilir miyim?

Hayır.Üniversitemiz ara dönemde geçiş başvuruları almamaktadır.

Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge nereden alınır?

Kurumlararası Yatay Geçiş veya Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş yapmak isteyen Üniversitemiz öğrencileri geçiş yapacakları Yükseköğretim Kurumlarınca talep edilecek olan "Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge" yi doldurarak ilgili birimlerden onay alacaklar ve talep eden Yükseköğretim Kurumlarına teslim edeceklerdir. FR-1550 Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge

Aynı dönemde çift ana dal ve kurumiçi yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

Kayıtlı bulundukları programdan kurum içi yatay geçiş veya merkezi yerleştirme puanı ile başka bir programa geçiş başvurusunda bulunarak kayıt hakkı kazanan üniversitemiz öğrencileri, aynı eğitim-öğretim yılı için çift anadal başvurusunda bulunamazlar.

Üniversitenize dikey geçiş/yatay geçiş/Merkezi Yerleştirme sınavı ile kayıt hakkı kazandım. Kaçıncı sınıftan devam edebilirim?

İntibak sınıflarının nasıl hesaplanacağı konusunda ayrıntılı bilgiye, Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye Mevzuat/Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altında 4 - Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esaslarından (DD-009) ulaşılabilir.

Diğer Yükseköğretimi Kurumunda aldığım ve muafiyet talep ettiğim ders/derslerin olması durumunda dersin notu en az kaç olmadır?4

Daha önce diğer Yükseköğretim Kurumlarından alınan derslerden muafiyet talebinde bulunulan derslerin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun CC (4.00 üzerinden en az 2.00) olması, daha önce Üniversitemizden alınan derslerin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun DC (4.00 üzerinden en az 1.50) olması gerekmektedir.

Derslerin öğrenci bilgi sistemine işlenmesi sürecini nasıl takip edebilirim?

Dilekçe verdiğiniz birimden takip edebilir, Öğrenci Bilgi sistemine işlenip işlenmediğini OBS'den takip edebilirsiniz.

Kaydımı dondurmak(izinli sayılmak) istiyorum, nereye, hangi tarihlerde müracaat etmeliyim?

Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görenler başvurularını Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, Lisans öğrenimleri içerisinde kayıt dondurmak isteyenler ise başvurularını kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlıklarına yaparlar.

Kayıt dondurduğum(İzinli sayıldığım) süre öğrenim süreme sayılır mı?

Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle izinli sayılanların kayıtlı olduğu dersler silinir ve öğrenim süresinden sayılmaz. Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle izinli verilenlerin izinli sayılan süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Lisans öğrencisiyim, kayıt dondurduğum (İzinli sayıldığım) dönem katkı payı/öğrenim ücreti ( azami öğrenim süresini geçen ve 2. öğretim öğrencileri) yatıracak mıyım?

Kayıt donduran ögrenciler katkı payı/ogrenim ucreti ödemezler.

En fazla ne kadar süre kayıt dondurabilirim?

Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.

Kayıt dondurma (İzinli sayılma) ile kayıt yenilememe arasında bir fark var mı?

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35. Maddesinde belirtilen mazeretlerin var olması durumunda kayıt dondurma (izinli sayılma) işlemi yapılabilir. Kayıt dondurma kararı mazeret durumunuza göre öğrenim sürenizden sayılarak veya sayılmayarak verilebilir. Ancak kayıt yenilememe durumunda kayıt yenileme işlemi yapılmayan her yarıyıl öğrenim sürenizden sayılır.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Üniversitemizde teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Ağırlıklı genel not ortalaması nasıl hesaplanır?

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), G, M notları hariç, her dersten alınan notun o dersin yerel kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin yerel kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.

Ağırlıklı genel not ortalaması ne zaman güncellenir ?

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ve Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) her yeni not girildiğinde ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ise gerektiğinde güncellenir ve not çizelgesine (transkript) yansıtılır.

AKTS Kredi Sistemi Nedir?

Öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi ve belirlenen öğrenim çıktılarını elde edebilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir. Üniversitemizde verilen her dersin hem yerel hem de AKTS kredisi mevcuttur. Bir dersin yerel kredisi, dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuar, uygulama, atölye veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Başlangıçta kredi transferi için düşünülen bu sistem, kurumsal, bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde kredi toplama sistemi olarak da kullanılmaktadır. Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için kredi saat değeri tespit edilmez. Bu derslerin sadece haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirtilir. Her ders için öğrenim çıktılarının belirlenmesinin ardından, öğrencilerin başarılı olabilmesi ve bu öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri gerekli olan iş yükü hesaplanmaktadır. AKTS kredi dağılımı için yapılan çalışmalarda, öğrencilerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları iş yükleri ilgili öğretim görevlileri tarafından öngörülmüştür. Öğrencilerin iş yükü, her dönem sonunda yapılan değerlendirme anketleriyle ölçülmüştür. YTÜ’de, öğrencilerin bir dönemi (sınav dönemleri dahil olmak üzere toplam 16 hafta) tamamlayabilmeleri için en az 30 AKTS kredisinden başarılı olmaları zorunludur. 30 AKTS kredisi, öğrencilerin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri tüm aktiviteleri(ders saatleri, ödev, proje, ara sınav, final vb.) içine alan 750-900 saat arasında bir iş yükü ile ilişkilendirilir.

Üniversitemiz AKTS sistemini uygulamak zorunda mıdır?

Hayır değildir. Kümülatif Genel Not Ortalamasının(GNO) hesaplanması, öğrencilerin yerel kredi ve notlarına göre yapılır. Ancak, hem yerel kredi ve notlar, hem de AKTS kredileri ve notları öğrencilerin transkriptlerinde gösterilir.