Ana içeriğe atla

Çalışma Alanları

Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD;                       Sınıf Öğretmenliği ABD;

- Yazarak Öğrenme                                                      - Bilgisayar Destekli Eğitim

- Fen Eğitiminde Görsel Materyaller                               - Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı

- Kavram Yanılgıları                                                      - Meta Analiz

- Fen Eğitiminde Modeller

- Bilimin Doğası ve Tarihi

 

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği;                            Matematik Öğretmenliği ABD;

- Coğrafya                                                                       - Metaforlar

- Osmanlı Tarihi                                                               - Manifold Teoremi

- Sosyal Bilgiler Eğitimi                                                    - Matematik Eğitimi    

                                                                                       - Manifold Theory 

                                                                                      - Görsel Uzamsal Beceri