Ana içeriğe atla

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında ÖSYM İle Yerleşen Öğrencilerin İntibak İşlemleri

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemiz programlarına OSYM ile yerleşip kaydı yapılan öğrencilerden daha önce mezun oldukları ve kaydının silindiği Yükseköğretim Kurumlarında almış olduğu derslerin intibakının yapılmasını isteyen öğrencilerin ders eşdeğerlik başvurusunu en geç kayıt yaptırdığı tarihi izleyen ilk hafta içerisinde kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığı ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin eşdeğerlik (Muafiyet) başvurusu için;

1. Öğrencinin, ders eşdeğerlilik (muafiyet) başvurusunu, en geç Üniversitemize kayıt yaptırdığı yarıyılının akademik takvimde ilan edilen ders kayıt tarihleri sonuna kadar kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına bir dilekçe ile yapması gerekir.

Bu dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,

  • Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuar-Kredi / T-U-L-K),
  • Ders  İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
  • Not Çizelgesi (Transkript),

2. Belirtilen sürede (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

3. Bölümler tarafından kurulan Bölüm İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 1 (bir) hafta içerisinde değerlendirir. Değerlendirilen intibak formları Bölüm İntibak Komisyonunun önerisi doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve imza karşılığı öğrenciye verilir.

4. Öğrenci, onaylanan intibak formuna itirazı durumunda, itiraz süresi en geç eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasının sonuna kadardır. İtirazlar bölüm intibak komisyonunca değerlendirilir ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılının beşinci haftasında sonuçlandırılır.

5. Bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için; öğrencinin dersi aldığı Yükseköğretim Kurumundan mezun olduğu veya kaydının silindiği tarihten itibaren en fazla 7 (yedi) yıl geçmiş olması gerekmektedir.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Kurumlararası Yatay Geçiş (Yurt İçi-Yurt Dışı) ve Merkezi Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin intibak ile ilgili belgeleri kayıt esnasında teslim edildiği için intibak işlemlerine ilişkin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. 

26.01.2012 gün ve 2012/01-06 sayılı Senato kararı ile kabul edilen YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları için buraya tıklayınız.

Lisans Ders Muafiyet Formu için buraya tıklayınız.